gedicht

van alle mogelijke paden

van alle mogelijke paden
kerft zich dit ene
dieper de aardkorst in

mijn levenspad ligt hier
nergens anders
verbindt mijn heden
met verleden
en toekomst