gedicht

een glimlach voor een verleden

een glimlach voor een verleden
dat zich niet herschrijft
een heden
dat zich daaruit ontvouwt
en een toekomst in bereiding